Tập Cận Bình-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm tâm dịch Covid-19 Vũ Hán

Xem thêm