tạo kiểu-Quên những kiểu tóc khác đi, vì đây mới chính là vũ khí giúp sao Hàn 'hack' mặt nhỏ siêu cấp nhất