Tăng Thanh Hà và chồng-Chẳng cần phải lên tiếng đính chính, vợ chồng Tăng Thanh Hà dập tan tin đồn lục đục chỉ bằng một động thái nhỏ