Tần suất quan hệ-Thời gian "yêu" bao nhiêu lần trong 1 tuần là tốt nhất cho sức khỏe phái nữ?