Tân Hoa hậu hoàn vũ 2020-Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2020 chỉ được đương nhiệm 7 tháng, nguyên nhân là do đây