Tấn công CSGT-Lời khai của người phụ nữ xinh đẹp giơ chân đạp CSGT