Tammy Abraham-ĐT Anh trừng phạt Abraham, Chilwell và Sancho vì vi phạm quy định phòng chống Covid-19