Taliban-Bom nổ trong lớp học chế tạo bom, 30 tay súng Taliban bỏ mạng

Xem thêm