Taliban-Taliban tái tổ chức, đe dọa 'Vành đai, Con đường' của Trung Quốc

Xem thêm