tại sao-Vì sao cá có thể xuất hiện ở những vùng nước bị cô lập hoàn toàn?