tài sản ròng-Giám đốc Zoom tuyên bố quá mệt mỏi vì phải họp online trên Zoom cả chục buổi mỗi ngày