tài năng trẻ-Giám khảo Siêu Trí Tuệ tiết lộ thành tích khó tin hồi đi học, sợ nhất môn tiếng Anh