tai nạn nghiêm trọng-Video: Container cày nát dải phân cách, lao sang làn đường bên cạnh đâm trực diện xe đầu kéo

Xem thêm