tai nạn kinh hoàng ở Biên Hòa-Tài xế gây ra vụ tai nạn kinh hoàng ở Biên Hòa, người và xe nằm la liệt khai gì?