tai nạn hy hữu-Người nhà rút điện máy thở để cắm điều hoà khiến bệnh nhân mất mạng

Xem thêm