Tai nạn giao thồng ở Canada-200 xe đâm liên hoàn ở Canada: 2 người chết, 70 người bị thương