Tài khoản Twitter-Nóng: Mark Zuckerberg chính thức công bố đổi tên công ty Facebook thành Meta