tài khoản cá nhân-Lỡ đâm trúng ô tô ven đường, nam sinh 16 tuổi để lại lời nhắn cho khổ chủ, đọc xong ai cũng tấm tắc khen: Tử tế quá!