tắc đường thở-Chiếc xương vịt nằm trong đường thở suốt 10 tháng người phụ nữ Việt