SVĐ Thống Nhất-FC Jack ở lại dọn rác sau trận cầu 'toàn sao' vì miền Trung, dân mạng tấm tắc khen còn fan thì nở mặt nở mày!