suy đa phủ tạng-Tay không bắt rắn hổ mang, người đàn ông suy đa phủ tạng