sừng quỷ-Cứ nghĩ khối u trên đầu vô hại, người đàn ông chẳng ngờ sau 5 năm nó hóa 'sừng quỷ' dài 10cm làm ai nhìn vào cũng thấy sợ