súng hơi-Khởi tố kẻ chán bắn chim, dùng súng hơi bắn người đi đường