Sumareh-Sao nhập tịch Malaysia: 'Chúng tôi đã sẵn sàng để đánh bại Việt Nam'