sự kiện GTC-Nvidia tự tin thế hệ GPU mới sẽ 'không làm game thủ thất vọng'