sử dụng súng trái phép-Đánh chủ resort bằng báng súng rồi lên xe BMW thoát đi