sử dụng pháo hoa trong đám cưới-Từ 11/1/2021, người dân được sử dụng pháo hoa trong đám cưới, lễ, sinh nhật