startup Việt-Dòng tiền đổ về Việt Nam, thêm ông chủ trẻ tỷ USD lộ diện