star style-Rosé xuất hiện cực lạ tại LHP Cannes, hung thần Getty Images cũng chịu thua khi zoom cận

Xem thêm