song jong ki-Chàng trai Việt 'số hưởng': Đóng chung phim với Song Joong Ki chưa đã, còn gặp trực tiếp Logan Lee và chị đẹp Su Ryeon trong Penthouse 3 mới chịu!

Xem thêm