Sơn Tùng thả tim cho Thiều Bảo Trâm-Thiều Bảo Trâm thả thính 'ai đáng iu sẽ thả tim hình này' và thế là Sơn Tùng vào thả tim luôn!