Soi thực phẩm dưới kính hiển vi-Xem clip soi ruột tôm dưới kính hiển vi: Nhiều người sẽ sốc vì trước nay đã ăn cả 'ổ' vi khuẩn vào bụng và 5 đại kỵ khi ăn tôm để tránh rước độc vào người