Sở y tế Hải Phòng-Hải Phòng khẩn tìm người từ Bắc Ninh, chợ hoa Mê Linh về địa phương