so sánh xe-Gần 900 triệu: 'So găng' Honda Civic và Mazda 3 ở phiên bản cao nhất