Số ca nhiễm covid-19 tại Mỹ-Số ca nhiễm tại Mỹ đã cao nhất thế giới, vượt Italy và Trung Quốc