sinh con trên trực thăng-Thai phụ mắc COVID-19 sinh con trên trực thăng