Siêu thú cuồng nộ-Phim 'Siêu thú cuồng nộ': Mở ra kỷ nguyên phim quái vật hoàn toàn mới