siêu phủi-Chuyện 2 siêu phủi mới toanh ở đội tuyển quốc gia