shop quần áo-Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 'sốc' 80%, hàng công nghệ rậm rịch 'hạ nhiệt'