Shin Tae-yong-Đây là lý do sâu xa để Indonesia quyết 'ăn vạ', đòi loại Việt Nam và Thái Lan?

Xem thêm