Shark Tank Vietnam-Chết cười khi xem Lộ Lộ dụ các Shark vốn nổi tiếng khó tính... hát lô tô!