sextoy-Đeo khóa vào vùng kín để 'đổi gió' rồi làm mất chìa, người đàn ông biến dạng của quý vĩnh viễn sau 2 tuần mắc kẹt