Seungri tổ chức bán d âm-NÓNG: Seungri thừa nhận mua dâm phi pháp, tiết lộ lý do nhiều lần một mực chối tội