sét đánh ở Hà Nội-Hà Nội: một thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc pin vừa dùng điện thoại