sét đánh khi đang dùng điện thoại-Hà Nội: một thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc pin vừa dùng điện thoại