sếp trẻ-Ham giàu, trai trẻ tự biến mình thành người 'đổ vỏ' cho sếp