sen-Gặp phải đám boss quá phá phách, con sen buộc phải có biện pháp cứng rắn nhưng lại chợt mủi lòng vì loạt biểu cảm hối lỗi quá thương tâm

Xem thêm