scandal Hòa Minzy-Hoà Minzy bị chê là bẩn khi mút tay và cầm bánh đưa cho người quét rác