sát hại bạn-Vừa mãn hạn tù, lại tiếp tục bị bắt vì sát hại bạn