sao việt nợ nần-Những sao Việt tuổi trẻ lừng lẫy, xế chiều phá sản, nợ nần