Sao Sáng Đáng Thử-Có giá chưa đến 500K, chai serum vitamin C này có gì mà nhận về hơn 57.000 đánh giá 5 sao trên Amazon?